Instructie voor ontbinding / herroeping

Herroepingsrecht:

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de goederen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van ontvangst van de goederen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het formulier voor ontbinding / herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht en kunt dit ook op een andere wijze doen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen doch nadat wij de ongebruikte goederen van u hebben terug ontvangen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht. De kosten van terugzending van de goederen zijn voor uw rekening.

Formulier voor herroeping

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!